TỰ LUYỆN THPT 2014 – 2015

englishforkid3

ĐỀ THI MẪU OTE THPT 2015 PHẦN 1

Bài test tự luyện bậc THPT cho các thí sinh trải nghiệm trước khi thi chính thức.

Các bài test nhằm hỗ trợ cho các thí sinh có thể tiếp cận gần hơn với cách thức cũng như phương pháp thi!

Chúc các thí sinh may mắn!

TẢI TẬP TIN TẠI ĐÂY

 


ĐỀ THI MẪU OTE THPT 2015 PHẦN 2

Bài test tự luyện bậc THPT cho các thí sinh trải nghiệm trước khi thi chính thức.

Các bài test nhằm hỗ trợ cho các thí sinh có thể tiếp cận gần hơn với cách thức cũng như phương pháp thi!

Chúc các thí sinh may mắn!

TẢI TẬP TIN TẠI ĐÂY