TIN TỨC

27Mar 2015

Kỳ thi tổ chức tại 3 khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên, Miền Nam. Năm nay có 55 Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước cử đội tuyển tham dự OTE tăng 10 tỉnh so với lần thứ nhất. Mỗi khối lớp 5, 9, 11 của mỗi tỉnh cử 2 […]