GIỚI THIỆU


Cuộc thi “Olympic Tài Năng Tiếng Anh” Toàn Quốc


OTE (Olympiad of Talents in English) được tổ chức hằng năm trên Toàn quốc do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát, đây được xem như là một sự tiếp nối, cải tiến và bổ sung cho cuộc thi IOE ( cuộc thi tiếng Anh trên Internet) trước đây; bởi tại cuộc thi IOE, học sinh chưa thực sự được thể hiện khả năng nói – một trong bốn kỹ năng (đọc, nghe, viết , nói) được xem là một phần rất quan trọng trong viêc học tập bộ môn Tiếng Anh.

Cuộc thi OTE  được tổ chức nhằm tạo điều kiện để học sinh giao lưu học hỏi, thể hiện các kỹ năng trong việc học tập bộ môn tiếng Anh; góp phần phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông; khuyến khích các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động dạy và học tiếng Anh, góp phần thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trong giáo dục phổ thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát và Báo Giáo dục TPHCM tổ chức Olympic “Tài năng tiếng Anh” toàn quốc (OTE).