All posts by: ote

About ote

Kỳ thi tổ chức tại 3 khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên, Miền Nam. Năm nay có 55 Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước cử đội tuyển tham dự OTE tăng 10 tỉnh so với lần thứ nhất. Mỗi khối lớp 5, 9, 11 của mỗi tỉnh cử 2 […]

Cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” Lần thứ nhất (OTE – Olympiad Talent in English) đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của hơn 48 Sở, Phòng GD & ĐT cùng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh. Tiếp nối thành công của Olympic “Tài năng […]

  • 1
  • 2